Zoeken in Tolkcontact

Terug naar boven

Stemmen met Tolk op afstand

Maak uw stembureaus direct toegankelijk voor slechthorende en dove inwoners.

 

Download de poster met QR-code en ga meteen van start.

Poster downloaden

Staat uw gemeente al op de kaart?

Als u de stembureaus in uw gemeente heeft aangemeld bij de klantenservice, dan verschijnen deze hieronder in het kaartje. Wij publiceren de toegankelijke kaart op doof.nl en op sociale media. Zo faciliteert u toegankelijk stemmen voor doven en slechthorenden. Wilt u de stembureaus in uw gemeente aanmelden? Stuur dan een mail naar contact@tolkcontact.nl of druk op de onderstaande knop.

Stembureaus aanmelden

Hoe werkt het?

Scan de QR-code

Die staat op de poster. Of ga naar tolkcontact.nl/stemmen.

Klik op ‘gebarentolk’

Je wordt verbonden met een tolk in ons tolkcentrum.

Voer het gesprek

De tolk vertaalt Nederlands naar Nederlandse Gebarentaal en andersom. Of typ de vraag.

Wat moet u doen?

Communiceer vooraf via uw website, op waarismijnstemlokaal.nl en sociale media op welke stembureaus een Tolk op afstand is.

Print de poster met de QR-code en hang deze op een goed zichtbare plek op. Daarmee kan iedereen de hele dag direct bellen met een tolk op afstand.

Oefen samen een keertje met het bellen. Het portaal is elke werkdag tussen 14.00 en 16.00 uur geopend.

Waarom Tolk op afstand?

De Kieswet stelt eisen aan de ligging en de inrichting van stemlokalen. Deze toegankelijkheidseisen zorgen ervoor dat mensen met lichamelijke beperkingen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen stemmen. Wij vinden dat een tolk Nederlandse Gebarentaal bij een toegankelijk stemlokaal hoort.

De ideale oplossing zou zijn om op elk stembureau een tolk Nederlandse Gebarentaal neer te zetten. Er zijn helaas niet voldoende tolken (ruim 700) om alle stembureaus (bijna 9.000) van een tolk te voorzien. Met Tolk op afstand kan iedereen via een telefoon of tablet direct en zonder afspraak een tolk Nederlandse Gebarentaal oproepen. De tolk vertaalt alle communicatie tussen de medewerker en de kiezer.

Tolk op afstand wordt gesteund door:

               

 

Maak kennis met onze tolkdiensten

Wij geloven dat gelijkwaardige communicatie een voorwaarde is om mee te doen aan de maatschappij. Daarom zetten wij alles op alles om dit voor elkaar te krijgen voor de doven en slechthorenden in Nederland. Bij ons kunt u terecht voor tolkbemiddeling, Tolk op afstand, NGT-vertaling en nog veel meer.

Hoe toegankelijk wilt u worden?