Zoeken in Tolkcontact

Terug naar boven

Tolkcontact Tolk op locatie

Wilt u uw evenement toegankelijk maken voor doven of slechthorenden? Dan heeft u een tolk Nederlandse Gebarentaal of schrijftolk nodig. Tolkcontact kent de ruim 700 tolken Nederlandse Gebarentaal en schrijftolken in Nederland. We zetten alles op alles om de ideale tolk voor u te vinden.

Hoe werkt Tolk op locatie?

Tolkcontact is door de overheid aangewezen om de tolkvoorziening in Nederland te regelen. Dagelijks bemiddelen we voor tolkgebruikers (dove, slechthorende of doofblinde mensen die een tolk gebruiken), zodat zij een tolk mee kunnen nemen naar een rij-examen, een uitvaart of een feest. Daarnaast bemiddelen we ook voor zakelijke opdrachten. Dan doen wij door uw opdracht op ons platform te plaatsen. Eerst worden de tolken gevraagd die aan de voorwaarden voldoen en het dichtst bij de locatie wonen. Daarna wordt het aantal kilometers tot de locatie verruimd, totdat een passende tolk de opdracht accepteert.

Wanneer heeft u een tolk op locatie nodig?

Wellicht wilt u dat dove mensen uw voorstelling goed kunnen volgen, of dat doofblinden kunnen deelnemen aan een ledenvergadering. Een tolk zorgt ervoor dat iedereen elkaar begrijpt en gelijkwaardig kan deelnemen aan het gesprek. Als u een evenement toegankelijk wilt maken voor een bredere doelgroep dan alleen horende mensen, heeft u een tolk nodig. Er bestaan verschillende soorten tolken. Welke tolk nodig is, ligt aan de situatie en de voorkeur van de persoon die de tolk gaat gebruiken. Een gebarentolk vertaalt het gesproken woord naar gebarentaal (Nederlandse Gebarentaal of Nederlands ondersteund met Gebaren) en andersom. Een schrijftolk typt wat er gezegd wordt, zodat de dove of slechthorende persoon mee kan lezen. Soms zijn er meerdere tolken nodig, bijvoorbeeld een gebarentolk tijdens de voorstelling en een schrijftolk tijdens de nabespreking. We begrijpen dat dit ingewikkeld klinkt als u voor de eerste keer een tolk inzet. Wij adviseren u daarom graag.

Kosten

Voor bemiddeling rekent Tolkcontact de volgende tarieven:

  • Bemiddelingskosten: € 75,00
  • Uurtarief van de tolk voor de getolkte tijd: € 71,48
  • Reiskosten van de tolk: € 0,84 per kilometer (tot een maximum van 110 kilometer enkele reis)
  • Tolkopdracht op afstand (bijv. videobellen): 30% toeslag

Wij houden de door UWV gestelde uurtarieven aan.

Let op: er is geen garantie dat er voor elke aanvraag een tolk gevonden wordt. Tolken kiezen zelf welke opdracht ze aannemen, ook als deze via Tolkcontact wordt aangeboden. Daarom worden er alleen kosten in rekening gebracht bij een geslaagde bemiddeling. Lees meer over tolkbemiddeling via Tolkcontact.

Meer weten over uw evenement toegankelijk maken voor doven of slechthorenden?

De website Doof.nl wordt geproduceerd door werknemers van Berengroep, de eigenaar van Tolkcontact. Regelmatig geeft de redactie tips aan ondernemers die hun organisatie of evenement toegankelijk willen maken. Lees bijvoorbeeld een van deze artikelen:

Vragen?

Wilt u meer informatie over onze diensten? Onze klantenservice helpt u graag verder.