Zoeken in Tolkcontact

Terug naar boven

Alle stemlokalen in Nederland maken gratis gebruik van Tolk op afstand

Tolkcontact wil dat iedereen kan stemmen. Om deze reden mogen alle stembureaus in Nederland tijdens verkiezingen gratis gebruikmaken van een online tolk Nederlandse Gebarentaal. Tolkcontact regelt de software, genaamd Tolk op afstand.

De ideale oplossing zou zijn om op elk stembureau een tolk Nederlandse Gebarentaal neer te zetten. Maar er zijn helaas niet voldoende gediplomeerde en geregistreerde tolken (ruim 700) om alle stembureaus (bijna 9.000) van een tolk te voorzien. Met Tolk op afstand (TOA) kan iedereen via een telefoon of tablet direct en zonder afspraak een tolk Nederlandse Gebarentaal oproepen. De tolk vertaalt alle communicatie tussen de medewerker en de kiezer. 

Aanmelden of meer informatie?

Meld u aan op tolkcontact.nl/verkiezingen. U ontvangt direct alle informatie die u nodig heeft. Een week voor de verkiezingen mailen wij u de link naar het Tolk-op-afstandbelportaal. U kunt het portaal dan alvast een keertje testen met het team. Deze link krijgt u ook als QR-code aangeleverd op een poster, die u zelf uitprint en op het stembureau ophangt. Daarmee kunnen medewerkers van het stembureau of stemmers zelf de QR-code scannen en naar het videobelportaal gaan. Meer hoeft u niet te doen.

Tolkcontact hoopt met deze dienst doven en slechthorenden te helpen die op het stembureau tegen een communicatiebarrière aanlopen. Deze verkiezingen gemist? Gemeenten kunnen zich doorlopend aanmelden via tolkcontact.nl/verkiezingen voor de volgende verkiezingen.

Wat is er nodig om toegankelijk te zijn?

Hang de poster met de QR-code op. Medewerkers of stemmers kunnen met hun eigen telefoon de QR-code scannen. Communiceer met de inwoners van de gemeente dat er een tolk op afstand is op de website, op sociale media en op waarismijnstemlokaal.nl.

Meer informatie?

Meer dan 500.000 Nederlanders hebben een gehoorbeperking. Lees hier tien tips om toegankelijk stemmen te realiseren voor dove of slechthorende mensen.