Zoeken in Tolkcontact

Terug naar boven

Gemeente Heemskerk geeft het goede voorbeeld met Tolkcontact Teletolk

De gemeente Heemskerk in Noord-Holland biedt sinds 1 juni Tolkcontact Teletolk aan. Dit is de opvolger van Klik voor Teletolk.

Hiermee kunnen inwoners die doof of slechthorend zijn of een spraakbeperking hebben, bellen met de gemeente. Waarom koos de gemeente hiervoor, en hoe gaat het in zijn werk? We gingen in gesprek met wethouder dienstverlening en digitale zaken van de gemeente Heemskerk, Ron Suanet.

Ron Suanet
Wethouder dienstverlening en digitale zaken
Gemeente Heemskerk

Waarom heeft uw gemeente Tolkcontact Teletolk? 

Wethouder Ron Suanet vertelt enthousiast: ‘Als gemeente willen we toegankelijk zijn, bereikbaar voor iedereen. We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Soms moet daar veel voor worden gedaan, en soms maakt een kleine toevoeging al een groot verschil.  Tolkcontact Teletolk is een gemakkelijke en relatief goedkope oplossing waarmee we de drempel voor doven, slechthorenden of mensen met een spraakbeperking verlagen. We willen nog inclusiever zijn. En hiermee willen we het goede voorbeeld geven.’ 

"We vinden het belangrijk 
dat iedereen kan meedoen."

Hoe het werkt? Als dove of slechthorende inwoners van Heemskerk op het belportaal van Tolkcontact Teletolk komen, geven zij aan of ze willen communiceren in Nederlandse Gebarentaal of tekst. Er wordt direct verbinding gemaakt met een tolk of tekstbemiddelaar. Het gesprek begint en alles wat de inwoner zegt wordt vertaald naar gesproken tekst. De wethouder is blij dat Tolkcontact Teletolk het contact met de gemeente gemakkelijker maakt. ‘En dat zonder dat inwoners hier zelf moeite voor moeten doen. Voor iemand met een gehoor- of spraakbeperking kan communiceren met instanties lastiger zijn. Ik ben blij dat we die drempel als lokale overheid verlagen. We moeten een mogelijkheid als deze aanmoedigen. Zo’n gebruiksvriendelijke oplossing is een kleine moeite.’

Hoe bent u met Tolkcontact Teletolk in aanraking gekomen? 

‘Het begon met een motie in de gemeenteraad’, legt de wethouder uit. ‘De indieners van die motie zeiden: inclusie geldt ook voor slechthorenden en informatie moet voor iedereen beschikbaar zijn. Zij hadden Tolkcontact Teletolk gevonden en vonden dat we dit moesten aanbieden. Zo worden we als gemeente toegankelijker en inclusiever. De motie werd unaniem aangenomen! Daarna ging het snel. Binnen twee maanden na het aannemen van de motie, stond het belportaal online!’

Wethouder Suanet is benieuwd hoe vaak Tolkcontact Teletolk gebruikt gaat worden. ‘Maar,’ vult hij aan, ‘eigenlijk doet het er ook niet toe. Het is belangrijker dat de mogelijkheid er is voor mensen die het willen gebruiken. Dat zij niet zelf moeite hoeven te doen, maar dat wij de drempel verlagen. Ik realiseer me nu nog veel meer hoe belangrijk dit is.’

"Dat zij niet zelf moeite hoeven te doen, maar dat wij de drempel verlagen"

Wat is uw advies aan andere gemeenten die toegankelijker willen worden? 

‘Je moet het gewoon doen! Het hoort erbij, want in artikel 1 van de Grondwet staat dat je niet mag discrimineren op basis van handicap. Ik vind het vanzelfsprekend dat de overheid er voor iedereen is’, zegt Suanet.

Wat zijn uw volgende stappen op het gebied van toegankelijkheid?

‘Gemeente Heemskerk is al druk bezig met toegankelijkheid. Een voorbeeld hiervan is de fysieke toegankelijkheid van het gemeentehuis. Daarnaast werken we aan het toegankelijker maken van onze website. We gebruiken alt-teksten bij afbeeldingen en we schrijven op B1-niveau. Ook bieden wij bij verkiezingen voorzieningen voor slechtzienden: stemmallen, leesloepen, de kandidatenlijst in braille en in gesproken vorm. We gaan onderzoeken wat we nog meer kunnen doen. We laten ons vaak leiden door wat volgens de wet moet, maar er is zeker meer mogelijk.’ 

U kunt via Tolkcontact ook een gebarentolk via een tablet inzetten op het stembureau… 

‘Echt? Daar gaan we zeker over nadenken!

Benieuwd wat Tolkcontact voor uw organisatie kan betekenen?