voor klanten

Bent u tolkgebruiker? U kunt vanaf nu inloggen bij mijn.tolkcontact.nl. Hier vindt u een overzicht van uw tolkuren en kunt u een tolk aanvragen.

Lees verder >

voor tolken

Bent u gebarentolk of schrijftolk? Wij benaderen u voor tolkopdrachten en voldoen uw facturen voor opdrachten binnen het leefdomein.

Lees verder >

voor organisaties

Bij activiteiten waar veel doven bij betrokken zijn, kan het handiger zijn als de organisatie de tolk regelt in plaats van de tolkgebruiker zelf.

Lees verder >

Nieuws