Zoeken in Tolkcontact

Terug naar boven

Toegankelijke organisaties

Nog niet elke Nederlander weet hoe je communiceert met een doof of slechthorend persoon. Dat maakt een bezoekje aan de gemeente of de huisarts soms ingewikkeld en ontoegankelijk voor deze doelgroep. Daarom ontwerpen wij diensten en producten die de communicatie tussen doven en horenden gelijkwaardig maakt.

Iedereen is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van Nederland

Toegankelijkheid gaat ons allemaal aan. Dat zit ‘m in kleine en grote dingen. Ruimte maken in het gangpad van de supermarkt zodat iemand in een rolstoel er langs kan. Organisaties die rekening houden met diverse doelgroepen in hun teksten, indeling van hun kantoor of hun (telefonische) bereikbaarheid. Met name organisaties met een openbare functie, zoals gemeenten, banken en ziekenhuizen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Iedereen zou zich er welkom moeten voelen. Doet u mee om dit voor elkaar te krijgen?

Doe mee aan inclusie

Even bellen naar het ziekenhuis om een afspraak te maken? Dat lukt niet iedereen. Veel organisaties sluiten onbewust een hele grote doelgroep uit. Ruim 1,5 miljoen mensen – doven, slechthorenden en mensen die zich niet goed verstaanbaar kunnen maken – lopen daarom dagelijks tegen problemen aan. Bijzonder vervelend voor hen, maar ook voor u. En onnodig. Met de diensten van Tolkcontact bent u snel en makkelijk toegankelijk voor deze doelgroep.

Maak kennis met onze diensten

Steeds meer organisaties zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid om toegankelijk te zijn voor een zo groot mogelijke groep. Tolkcontact verzorgt een compleet pakket, waarmee u in een korte tijd telefonisch bereikbaar bent voor doven en slechthorenden, elke werkdag gebruik kunt maken van een online tolk of een online tolk mee kunt nemen naar uw afspraken. Kies één of meerdere diensten, afhankelijk bij de grootte, locatie en doelgroep van uw organisatie. Onze diensten zijn:

Wat doet een tolk Nederlandse Gebarentaal of schrijftolk?

Een tolk Nederlandse Gebarentaal vertaalt gesproken Nederlands naar Nederlandse Gebarentaal en andersom. De tolk vertaalt/tolkt het gesprek, maar voegt niets toe aan de inhoud van het gesprek. Dankzij een tolk begrijpt iedereen elkaar en kan iedereen gelijkwaardig deelnemen aan het gesprek. Bij sommige telefoongesprekken worden persoonlijke of vertrouwelijke gegevens uitgewisseld. Bij de diensten van Tolkcontact kan alle informatie gevraagd en gegeven worden die men zonder tussenkomst van een tolk ook zou uitwisselen. Onze medewerkers hebben zwijgplicht en mogen niets delen over gesprekken.