Zoeken in Tolkcontact

Terug naar boven

Tien tips om de verkiezingen toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden

Binnenkort gaan de stemlokalen weer open. Voor sommigen is stemmen een uitdaging. Bijvoorbeeld als het moeilijk is om naar het stemlokaal te komen of als de informatie niet duidelijk is. In dit artikel staan tien tips om stemmen toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden.

In de Handreiking Toegankelijk Stemmen geeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) tips en voorbeelden voor het inrichten van een stemlokaal voor een specifieke doelgroep. Wist u dat 10% van de Nederlanders een hoorbeperking heeft? Hieronder wordt ingezoomd op wat u kunt doen om uw stemlokaal toegankelijk te maken voor deze groep. Natuurlijk kunnen medewerkers altijd vragen aan een doof of slechthorend persoon hoe zij gemakkelijker kunnen communiceren.

Een-op-eencommunicatie

 • Articuleer duidelijk (maar overdrijf niet).
 • Praat langzaam (maar overdrijf niet).
 • Zorg dat uw mond zichtbaar is. Houd uw handen niet voor uw mond.
 • Kijk de ander aan tijdens het spreken.

Inrichten van het stemlokaal

 • Minimaliseer de achtergrondgeluiden. Zet geen muziek of radio aan. 
 • Gebruik uw handen bij het uitleggen. Wijs bijvoorbeeld op de stempas of in de richting van het stemhokje als u daarover vertelt.
 • Informeer via tekst. Leg een papier neer met daarop wat de kiezer moet doen, bijvoorbeeld:
  1. Geef uw stempas.
  2. Toon uw ID-bewijs.
  3. U krijgt daarna uw stembiljet.
 • Gebruik technische hulpmiddelen, zoals de gratis dienst Tolk op afstand van Tolkcontact. Hiermee maakt u direct contact met een online tolk Nederlandse Gebarentaal wanneer het nodig is.

Zorg voor toegankelijke informatie op uw website

 • Schrijf toegankelijk: korte zinnen, begrijpelijke woorden en witregels.
 • Vermeld duidelijk welke voorzieningen op welk stembureau te vinden zijn.

Meer informatie? Bekijk de whitepaper van Ieder(in) of neem contact op met Tolkcontact.