Zoeken in Tolkcontact

Terug naar boven

Vergoeding en tarieven

Als je doof of slechthorend bent, kun je tolkuren aanvragen voor privésituaties (leefuren), werksituaties en onderwijssituaties.

Privésituaties (leefuren)

Ben je doof of slechthorend? Dan heb je recht op 30 tolkuren per jaar voor privésituaties. Ben je doofblind? Dan heb je recht op 168 tolkuren per jaar voor privésituaties. Deze tolkuren worden betaald door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voor leefuren hoef je de tolkvoorziening maar één keer aan te vragen. Daarna worden de tolkuren ieder jaar automatisch opnieuw toegekend.

Tolkuren voor organisaties

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook organisaties tolkuren aanvragen. Lees meer hierover op de pagina Tolkuren voor organisaties.

Tolkvoorziening voor asielzoekers

RMA Healthcare en Zorgverzekeraar DSW verzorgen samen de uitvoering van de Regeling Medische zorg Asielzoekers. Hieronder valt ook de tolkvoorziening voor asielzoekers. Kijk voor meer informatie op de websites van RMA Healthcare en DSW.

Werkuren

Wil je een tolk inzetten op je werk? Als je in loondienst bent, krijg je voor 15% van je werktijd tolkuren toegekend. Heb je meer tolkuren nodig dan kun je die extra uren aanvragen. Het maakt niet uit of die extra uren eenmalig nodig zijn (bijvoorbeeld omdat je een cursus wilt volgen) of dat je structureel meer uren nodig hebt.

Werk je als (startend) ondernemer, dan wordt 15% van de werktijd aan tolkuren vergoed. Deze tolkuren worden betaald door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ben je in loondienst en heb je een contract voor onbepaalde tijd? Dan wordt de toekenning voor werkuren ieder kalenderjaar automatisch verlengd. Heb je een contract voor bepaalde tijd, dan moet je na het aflopen van je tijdelijke contract de voorziening opnieuw aanvragen.

Verandert er iets in je contract? Ga je bijvoorbeeld meer of minder uren werken of neem je ontslag? Geef dit dan door aan UWV.

Onderwijsuren

Wil je een tolk inzetten op school (basis-, en voortgezet onderwijs) of bij je studie (hoger onderwijs)? Per jaar krijg je daarvoor standaard 1.000 tolkuren. Volg je middelbaar beroepsonderwijs (mbo)? Dan krijg je standaard 1.600 tolkuren, zodat je ook bij je stage een tolk kunt inzetten. De tolkuren voor het onderwijs worden betaald door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Per studiejaar worden de tolkuren voor onderwijs automatisch verlengd. Duurt je opleiding langer dan gepland of stop je voortijdig met je opleiding, geef dit dan door aan UWV.

Meer informatie over de verschillende tolkvoorzieningen vind je op de website van UWV.

Vergoeding en tarieven in NGT