Zoeken in Tolkcontact

Terug naar boven

Contact zakelijk

Meer weten over onze diensten? Maak een afspraak met onze klantenservice. Bel ons op 030 304 00 38 of mail naar contact@tolkcontact.nl. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Over Tolkcontact

Tolkcontact organiseert in samenwerking met UWV, de tolkvoorziening voor mensen met een auditieve beperking. We regelen tolkdiensten op locatie of op afstand met de Tolkcontact-app. Voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn, is gelijkwaardige communicatie een voorwaarde om deel te nemen aan de maatschappij. Het inzetten van een gebarentolk of schrijftolk is hiervoor een belangrijke oplossing. We zijn verantwoordelijk voor bemiddeling, voorlichting en facturatie.

Ons tolkcentrum met gediplomeerde tolken Nederlandse Gebarentaal en tekstbemiddelaars is uniek in Nederland. Zij zorgen dagelijks als telefoontolk en als tolk op afstand voor gelijkwaardige communicatie tussen slechthorenden, doven, mensen met een spraak- of taalbeperking en horenden.

Voor organisaties die toegankelijk willen zijn voor doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking bieden wij een compleet pakket aan diensten voor iedere situatie.

Tolkcontact is onderdeel van Berengroep. Meer informatie over onze diensten? Onze klantenservice helpt u graag verder.