Zoeken in Tolkcontact

Terug naar boven

Huisregels bij gebruik van Tolkcontact Tolk op Afstand (TOA)

1. Geschiktheid van gesprekken

Niet alle gesprekken zijn geschikt voor Tolkcontact Tolk op Afstand. Bijvoorbeeld juridische gesprekken: gesprekken met de politie, advocaten en bij de rechtbank. Hiervoor kunnen beter justitietolken worden ingezet, zij zijn gespecialiseerd in dit soort gesprekken. Als de tolk vindt dat de situatie die zich niet leent voor Tolkcontact Tolk op Afstand, dan mag deze weigeren het gesprek te tolken. Dit ter bescherming van zowel de tolkgebruiker als de tolk. Regel voor juridische gesprekken altijd een tolk op locatie. Bij voorkeur een justitietolk. Je kunt deze aanvragen via Tolkcontact.