Zoeken in Tolkcontact

Terug naar boven

Huisregels bij gebruik van Tolkcontact Tolk op Afstand (TOA)

1. Geschiktheid van gesprekken

Niet alle gesprekken zijn geschikt voor Tolkcontact Tolk op Afstand. Bijvoorbeeld juridische gesprekken: gesprekken met de politie, advocaten en bij de rechtbank. Hiervoor kunnen beter justitietolken worden ingezet, zij zijn gespecialiseerd in dit soort gesprekken. Als de tolk vindt dat de situatie zich niet leent voor Tolkcontact Tolk op Afstand, dan mag deze weigeren het gesprek te tolken. Dit ter bescherming van zowel de tolkgebruiker als de tolk. Regel voor juridische gesprekken altijd een tolk op locatie. Bij voorkeur een justitietolk. Je kunt deze aanvragen via Tolkcontact.

2. De 20 minuten zijn voorbij, wat nu?

De 20 minuten voorbij? Helaas moeten we het gesprek dan beëindigen. Het is niet de bedoeling dat je voor hetzelfde gesprek opnieuw gebruik maakt van Tolkcontact Tolk op Afstand. De kans is groot dat het gesprek door een andere tolk uit het tolkcentrum wordt aangenomen. Dit kan leiden tot verwarrende situaties voor zowel de tolk als voor de tolkgebruiker. Uiteraard geldt dit niet voor gesprekken in noodsituaties (bijvoorbeeld met 112). Dan maken we het gesprek af.

Bij voorkeur regel je in eerste instantie een tolk die meegaat naar jouw afspraak. Lukt dit niet? Dan helpen we jullie graag op weg met 20 minuten via Tolk op Afstand. 

Huisregels TOA in NGT