Zoeken in Tolkcontact

Terug naar boven

Tolk regelen voor school, hoe doe je dat?

Het lijkt misschien vroeg, maar over een paar maanden begint het volgende schooljaar al. Het is een goed idee om je daar alvast op voor te bereiden als jij of je kind gebruikmaakt van tolken in het onderwijs.

Ga je naar een (nieuwe) school? Dan moet je bij UWV een urenvoorziening aangevragen via www.uwv.nl/tolk. Hiervoor heb je een audiogram en een bewijs van inschrijving bij de school nodig. Voor de basisschool, middelbaar onderwijs en vervolgonderwijs vraag je in principe één keer urenvoorziening aan. Daarna worden elk jaar in de zomer opnieuw uren toegekend.

Bij een verandering van school of opleiding, moet een nieuwe onderwijsvoorziening worden aangevraagd. Meld ook vertraging, blijven zitten en veranderen van onderwijsniveau bij UWV.

Tolken zoeken voor onderwijsuren

Het zoeken van tolken kost tijd. Begin op tijd met zoeken, bijvoorbeeld in mei of juni al. Zo kunnen tolken die vaste onderwijsopdrachten zoeken, jouw opdrachten vast inplannen. 

Wie wordt jouw vaste tolk?

Het is prettig om meerdere vaste tolken te hebben voor in het onderwijs. Je kunt aan het begin van het schooljaar verschillende tolken inzetten. Met wie heb je de leukste klik? Of met wie werk je het fijnst samen? Vraag aan die tolk of zij je vaste tolk wil worden. Het kan een goed idee zijn om de tolken die je al kent eerst te vragen.

Tolkaanvragen in Tolkcontact zetten

Als je bij Tolkcontact een aanvraag voor een tolk voor onderwijs doet, moet je elke lesdag apart in het systeem zetten. Zet bijvoorbeeld voor de komende twee weken opdrachten uit, en kijk of je tolken kan vinden. Als dit nog niet gelukt is, zet dan nog eens tolkopdrachten uit voor de week erna. 

Gebruik je de bemiddeling of het prikbord van Tolkcontact? Hier een aantal tips en voorbeelden:

  • Benoem om welke dagen en tijden het gaat:
    ‘We zoeken een vaste tolk voor elke dinsdag en vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur.’
  • Geef je e-mailadres of telefoonnummer:
    ‘Kan je als vaste tolk werken, of wil je overleggen, neem dan contact op via [naam@email.nl] of [06-12345678].’
  • Geef informatie over de tolksituatie:
    ‘Ons kind zit in groep [x]. Zij/hij draagt 2 CI’s.’