Zoeken in Tolkcontact

Terug naar boven

Vakantie doorgeven als tolk

26 juni 2024

Ga je binnenkort op vakantie? Heerlijk! Tijdens je vakantie kan of wil je geen tolkopdrachten doen. In dit artikel leggen we uit hoe je voorkomt dat je opdrachten aangeboden krijgt die in je vakantie plaatsvinden, en hoe je dat na je vakantie weer uitzet. En wat je moet doen als je helemaal geen notificaties wilt.

Voor je vakantie

Binnenkort geniet je van je vakantie of verlof. Zet in je tolkprofiel op mijn.tolkcontact.nl dat je in die periode niet werkt. Je wordt dan niet benaderd voor opdrachten die in die periode plaatsvinden. Wél kan je aanvragen krijgen voor tolkopdrachten die na je vakantie zijn. Stel: je hebt vakantie van 1 augustus tot 31 augustus. Voor opdrachten in die periode word je niet gevraagd. Maar als wij een tolk zoeken voor voor 1 of 2 september (of andere data ná je vrije periode), dan krijg je daar wel bericht van. Ook tijdens je vakantie of verlof.

Alle berichten uitzetten

Wil je helemaal geen berichten tijdens je vakantie ontvangen? Dat kan. Log in op je profiel. Ga naar ‘mijn tolkprofiel’. Kruis alle vakjes aan bij de sectie ‘Welke dagen wil je NIET werken?’ (zie afbeelding hieronder). Je ontvangt dan helemaal geen tolkopdrachten, omdat je hebt aangegeven dat je nooit wilt werken.

Let op: als je alle vakjes aankruist, kunnen klanten je niet benaderen voor een tolkopdracht. Je bent dan namelijk niet meer vindbaar via ‘zoek zelf een tolk’.

Na je vakantie

Ben je er weer klaar voor om tolkopdrachten te doen? Check dan even of je beschikbaarheid goed in je profiel staat. Zo kunnen wij en de klanten zien dat je weer beschikbaar bent voor opdrachten.