Zoeken in Tolkcontact

Terug naar boven

Tolkgebruikers geven tips voor nieuwe tolken

In de vorige nieuwsbrief hebben we de tolkgebruikers gevraagd naar hun beste tips voor nieuwe tolken. Op 15 maart zijn er namelijk nieuwe tolken NGT en schrijftolken afgestudeerd, en we wilden hen graag helpen met wat adviezen. En we kregen veel reacties binnen! De mooiste delen we graag met je.

  • Blijf vooral jezelf! 
  • Vraag wat de klant wil. Ga jij stemtolken, of praat de klant zelf? Vraag ook wat een goede zitplek voor jou is zodat de klant je goed kan zien. 
  • Maak goede afspraken met de klant. Een tolksituatie is een samenwerking met de tolkgebruiker. Samen zorg je voor optimale communicatie. Moet jij als tolk ingrijpen als er bijvoorbeeld door elkaar gepraat wordt? Bespreek ook hoe jullie omgaan met noodzakelijke pauzes. En maak afspraken over kleding: is er een dresscode bij een zakelijke bijeenkomst? 
  • Geef het aan als je de spreker niet hebt verstaan. Zeker bij bijvoorbeeld een rechtszaak is het belangrijk om meteen aan de bel te trekken voor je klant.