Zoeken in Tolkcontact

Terug naar boven

Vergoedingen en tarieven voor 2022

5 januari 2022

UWV heeft in afstemming met de ministeries SZW, OCW en VWS onderzoek laten uitvoeren naar de tolkvergoedingen. Uit het onderzoek naar de tolktarieven is gebleken dat het wenselijk is dat UWV andere normbedragen hanteert om zo tot een representatief inkomen voor tolken te komen. De nieuwe tarieven zijn per 1 januari 2022 ingegaan.

Er geldt per 1 januari 2022 een uniforme uurvergoeding voor opdrachten in het werk- en leefdomein. Voor opdrachten binnen het onderwijsdomein geldt een aparte vergoeding. Daarnaast geldt er een uniforme vergoeding per kilometer voor alle domeinen (het maximale aantal vergoede kilometers verandert niet). Reden voor de wijziging is dat binnen het werk- en leefdomein het vaak om relatief kortere opdrachten gaat. Hierdoor moet een tolk meer opdrachten op een dag vervullen, die vaak ook nog op verschillende locaties zijn, voordat de tolk tot een representatief inkomen komt. De vergoeding voor opdrachten binnen het werk- en leefdomein wordt daarmee ook hoger dan binnen het onderwijsdomein.

  • De uurvergoeding voor opdrachten binnen het werkdomein wordt € 66,09 (dit was € 57,85).
  • De uurvergoeding voor opdrachten binnen het onderwijsdomein wordt € 57,66 (dit was € 57,85).
  • De uurvergoeding voor opdrachten binnen het leefdomein wordt € 66,09 (dit was € 59,43).
  • De kilometervergoeding wordt € 0,73 voor alle domeinen (dit was al € 0,73 voor tolkopdrachten binnen het werk- en onderwijsdomein en binnen het leefdomein was dit € 0,62).

Overige wijzigingen zijn:

  • De uurvergoeding voor de tolk in het primair onderwijs gaat van 95% naar 100% van het uurtarief.
  • Als tolk op afstand krijg je alleen een opslag van 30%. Het is niet meer mogelijk om als tolk op afstand de keuze te maken tussen een kilometervergoeding of een opslag van 30%. De kilometervergoeding voor de tolk op afstand komt dus te vervallen. Er is immers geen sprake van gereden kilometers.
  • De onregelmatigheidstoeslag (ORT) wordt op enkele punten aangepast voor alle drie de domeinen: