Zoeken in Tolkcontact

Terug naar boven

Vijftien nieuwe tolken afgestudeerd

25 april 2024

Vorige week was het feest in Utrecht. Vijftien nieuwe tolken studeerden af. Extra bijzonder: de eerste drie Dove tolken Nederlandse Gebarentaal zijn nu gediplomeerd.

Drie schrijftolken, negen tolken Nederlandse Gebarentaal en drie Dove tolken Nederlandse Gebarentaal kregen vorige week officieel hun diploma uitgereikt. Een belangrijke mijlpaal in het leven van deze tolken.

Voor de dovengemeenschap ook een historisch moment, want de eerste Dove tolken Nederlandse Gebarentaal mochten hun diploma in ontvangst nemen. Zo’n 40 jaar nadat de eerst horende tolken Nederlandse Gebarentaal afstudeerden, is het nu – eindelijk – ook voor moedertaalsprekers mogelijk om de opleiding tot tolk Nederlandse Gebarentaal te doorlopen.

Drie vrouwen met stralende glimlach en bossen bloemen. Confetti op de achtergrond.

Er zijn nu zo’n 700 tolken Nederlandse Gebarentaal en schrijftolken in Nederland. Waaronder dus drie Dove tolken Nederlandse Gebarentaal. Sarah Muller, Linde Terpstra en Maaike Ferf Jentink zijn de eerste moedertaalsprekers die de opleiding succesvol hebben doorlopen.

Doventolk of dove tolk?

Het scheelt maar één letter en een spatie, maar er zit een groot verschil tussen de woorden dove tolk en doventolk. Een doventolk is een hopeloos ouderwetse term voor een tolk Nederlandse Gebarentaal. Dit is een horend persoon die gesproken Nederlands vertaalt naar de Nederlandse Gebarentaal en de Nederlandse Gebarentaal vertaalt naar het gesproken Nederlands.

Een Dove tolk Nederlandse Gebarentaal is een tolk die doof is en de Nederlandse Gebarentaal als moedertaal heeft. Een dove tolk kan worden ingezet in situaties waarbij beheersing van de gebarentaal op moedertaalniveau noodzakelijk is. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een taalachterstand of wanneer de persoon waarvoor getolkt wordt wel doof is, maar geen of weinig gebarentaal beheerst. En ook voor doven met een verstandelijke beperking of doven uit het buitenland (zoals asielzoekers) kan het inzetten van een dove tolk wenselijk zijn.

Teamwerk

Een Dove tolk Nederlandse Gebarentaal werkt vaak samen met een horende tolk Nederlandse Gebarentaal. De horende tolk vertaalt wat er wordt gezegd naar de Nederlandse Gebarentaal. De Dove tolk vertaalt die gebaren weer naar een nog betere vertaling. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook bij de uitzendingen van Prinsjesdag, Dodenherdenking en Keti Koti bij de NPO (te zien op NPO 1 extra).

Een tolk inzetten

Een gebarentolk of schrijftolk zorgt ervoor dat iedereen elkaar begrijpt en dat iedereen gelijkwaardig kan deelnemen aan het gesprek. Of je nu doof, slechthorend, doofblind óf horend bent. Want ja, de tolk is er zeker óók voor de horende gespreksdeelnemers.

Wil je een (Dove) tolk Nederlandse Gebarentaal of schrijftolk inzetten? Dat kan in bijna alle situaties. Van een gesprek bij een dokter tot een koffiemomentje met de buurvrouw. Van een lesdag op school tot een werkoverleg. Bij een examen of een uitvaart. Online of op locatie. Vrijwel alles is mogelijk.

Hoor je zelf minder goed, dan heb je recht op tolkuren. Met deze tolkuren kun je een gebarentolk of schrijftolk inzetten. Heb je hier vragen over? We helpen je graag.

Foto: Nederlands Gebarencentrum