Zoeken in Tolkcontact

Terug naar boven

Opdrachten 2020 goedkeuren en extra uren aanvragen

5 januari 2021

Het jaar 2021 is begonnen en dus heeft iedereen weer nieuwe leefuren. Het kan gebeuren dat de tolk je nog vraagt om opdrachten van 2020 goed te keuren. Dit kan gewoon en gaat af van je tolkuren van 2020. 

Heb je voor 2020 geen uren meer? Je kunt via www.uwv.nl/tolk ook voor 2020 nog extra uren aanvragen. Doe dit als het nodig is, anders krijgt je tolk niet uitbetaald!