Zoeken in Tolkcontact

Terug naar boven

Nieuwe regels voor aanvragen extra uren privésituaties in 2022

23 december 2021

UWV heeft per 1 januari 2022 de regels voor het toekennen van extra uren in het leefdomein aangepast. Je hebt misschien al op onze website het bericht van UWV hierover gelezen. Wij leggen je graag uit wat dit voor jou betekent.

Als je extra uren aanvraagt voor een tolksituatie, wordt voortaan strenger gekeken hoe belangrijk deze situatie is om mee te kunnen doen in de samenleving (ook wel: maatschappelijke participatie). Dat betekent dat extra tolkuren voor bijvoorbeeld vakanties en vertalingen van tv-programma’s niet meer vanzelfsprekend worden toegekend.

Hoe zit het?

Je hebt als dove of slechthorende tolkgebruiker nog steeds recht op 30 uur en als doofblinde tolkgebruiker op 168 uur per jaar. Je mag deze uren inzetten waarvoor je maar wil. Maar als die 30 of 168 uur op zijn, kun je dus geen extra uren meer aanvragen voor vakantie of vertalingen van televisieprogramma’s.

Uitzonderingen

Voor de meeste situaties kun je nog steeds extra uren aanvragen. Ook gelden er uitzonderingen. Heb je een huwelijk of uitvaart in het buitenland, dan is dat bijvoorbeeld een uitzondering. En als je doofblind bent of doof en slechtziend wordt hier rekening mee gehouden bij de beoordeling. Heb je een spoedsituatie? Dan worden extra uren ook altijd toegekend. Het gaat dan om bijvoorbeeld een uitvaart, een gesprek met een arts, een rechtbankzitting of een gesprek bij de politie.

Lees het bericht van UWV over de wijziging van aanvullende uren in het leefdomein.