Zoeken in Tolkcontact

Terug naar boven

Bericht van UWV: Wijziging aanvullende uren leefdomein

22 december 2021

Op 15 december 2021 is een wijziging omtrent de tolkvoorziening in het leefdomein in de Staatscourant geplaatst, zie Staatscourant 2021, 49481 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl).

Een wijziging betreft dat er voor bijvoorbeeld vakanties in het buitenland en het vertalen van televisieprogramma’s doorgaans geen aanvullende uren worden toegekend. Echter, maatwerk blijft wel mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je als tolkgebruiker een huwelijk of uitvaart in het buitenland hebt. Ook zal er rekening worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de tolkgebruiker. 

Personen die bijvoorbeeld zowel een auditieve als een visuele beperking hebben kunnen kwetsbaarder zijn, waardoor aanvullende uren relatief sneller kunnen worden toegekend.

Extra uren kun je aanvragen bij UWV, zie hiervoor Aanvragen tolkvoorziening | UWV | Particulieren.