Tolkuren voor organisaties

Organisaties die zich specifiek inzetten voor doven, slechthorenden of doofblinden (zoals belangenorganisaties) en organisaties die bijeenkomsten organiseren waarbij tolkgebruikers tot de doelgroep behoren, kunnen hiervoor tolkuren aanvragen.
Voor bijeenkomsten waarbij meerdere tolkgebruikers tot de doelgroep behoren, kan het handiger zijn als de tolk door de organisatie geregeld wordt in plaats van door de individuele gebruikers. Hieronder lees je meer over de voorwaarden en de procedure.

Voorwaarden

Om als organisatie in aanmerking te komen voor tolkuren, dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De organisatie heeft geen winstoogmerk
  • Je kunt aantonen dat je een of meerdere bijeenkomsten organiseert waar je meerdere tolkgebruikers verwacht
  • Je kunt aantonen dat tolkgebruikers expliciet tot de doelgroep van deze bijeenkomst(en) behoren
  • Je kunt motiveren waarom het bij deze bijeenkomst(en) niet de voorkeur heeft om persoonlijke tolkuren van de gebruikers in te zetten
Organisatieuren kunnen worden ingezet als meerdere tolkgebruikers gebruikmaken van dezelfde tolk. Is een individuele tolk nodig voor een individuele tolkgebruiker, dan kan dat niet op organisatieuren. Dat geldt bijvoorbeeld als gebruikgemaakt wordt van vierhandengebaren. Of als bij een vergadering maar één tolkgebruiker gebruikmaakt van de schrijftolk. De tolkgebruiker kan hiervoor gebruikmaken van de eigen tolkuren. Als deze tolkuren (bijna) op zijn, dan kan de tolkgebruiker extra tolkuren aanvragen voor het vrijwilligerswerk.

Tolkuren aanvragen

Organisaties kunnen meerdere keren per jaar tolkuren aan te vragen. De uren worden niet automatisch verlengd, maar kunnen ieder jaar opnieuw worden aangevraagd.

Wil je tolkuren aanvragen voor je organisatie? Dat kan via uwv.nl.