Tolkuren aanvragen

Als u slechthorend, doof of doofblind bent en een gebarentolk of schrijftolk wilt inzetten bij privésituaties, dan heeft u tolkuren nodig. Deze uren kunt u aanvragen bij Tolkcontact.

Bent u doof of slechthorend? Dan heeft u recht op 30 tolkuren per jaar. Bent u doofblind? Dan heeft u recht op 168 tolkuren per jaar. Deze uren kunt u inzetten voor tolkopdrachten in privésituaties. U hoeft de tolkuren maar één keer aan te vragen. Daarna worden deze ieder jaar automatisch verlengd. In mijn.tolkcontact.nl kunt u altijd zien hoeveel uren u dit kalenderjaar nog over heeft en eventueel extra uren aanvragen.

Tolkvoorziening regelen

Bent u doof, slechthorend of doofblind, dan kunt u tolkuren aanvragen zodat u een tolk kunt inzetten voor privésituaties. Ook als u niet vaak gebruik maakt van een gebarentolk of schrijftolk is het verstandig om uw tolkurenvoorziening alvast te regelen, zodat u direct een tolk kunt inzetten als u die nodig heeft. U kunt tolkuren aanvragen door een e-mail te sturen naar contact@tolkcontact.nl.

Extra tolkuren aanvragen

Sommige mensen hebben voldoende aan de standaard toekenning van tolkuren, terwijl andere mensen meer tolkuren nodig hebben. Heeft u meer tolkuren voor privésituaties nodig? Dan kunt u extra tolkuren aanvragen.


Zijn uw tolkuren (bijna) op? Dan kunt u extra tolkuren bij ons aanvragen. Dit kunt u doen door een e-mail naar ons te sturen of uw aanvraag in te voeren in mijn.tolkcontact.nl. Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft waar u tolken bij wilt inzetten.

De VNG (die gaat over alle leefuren) heeft gevraagd om de aanvraag en het gebruik van extra tolkuren inzichtelijk te maken. Daarom kunnen we de aanvullende tolkuren alleen toekennen als duidelijk is waar u de tolken bij wilt inzetten. We vragen u dan ook om specifiek aan te geven waar u de tolkuren voor wilt gaan gebruiken.

Bijvoorbeeld:
Voorbeeld 1
Aantal extra tolkuren: 20 uur
Toelichting:
Wekelijks gesprek met psycholoog, 20 weken (20 uur)

Voorbeeld 2
Aantal extra tolkuren: 142 uur
Toelichting:
Kerkdienst 2 uur per week, 35 weken (70 uur)
Bijbelkring 2 uur per week, 30 weken (60 uur)
Vergaderingen vrijwilligerswerk Humanitas 2 uur per maand, 6 maanden (12 uur)

Voorbeeld 3
Aantal extra tolkuren: 66 uur
Toelichting:
Zomerkamp ma-do hele dag, vr-ochtend (36 uur)
Zwemles 1,5 uur per week, 20 weken (30 uur)

Op deze manier kunnen wij snel zien hoeveel tolkuren u precies nodig hebt voor de komende periode.

Het is niet nodig om tolkuren te sparen. In noodgevallen kunt u altijd een tolk inzetten en hier achteraf extra tolkuren voor aanvragen. U kunt daarom dus geen tolkuren aanvragen voor onvoorziene situaties. U mag wel meerdere keren per jaar extra tolkuren aanvragen.

Let op: per 1 januari vervallen alle huidige tolkuren en krijgt u weer 30 of 168 nieuwe tolkuren voor 2017.

Tolkuren voor werk en onderwijs

Wilt u een tolk inzetten bij onderwijs of werk? Voor meer informatie over onderwijs- en werkuren kunt u contact opnemen met Tolknet. Wilt u direct uren aanvragen? Informeer dan bij het UWV.