Tolkuren aanvragen

Als je slechthorend, doof of doofblind bent en een gebarentolk of schrijftolk wilt inzetten, dan heb je tolkuren nodig. Deze uren kun je aanvragen bij UWV.

Ben je doof of slechthorend? Dan heb je recht op 30 tolkuren per jaar voor privésituaties. Ben je doofblind? Dan heb je recht op 168 tolkuren per jaar voor privésituaties. Voor de inzet van tolken op het werk geldt dat standaard 15% van de werktijd aan tolkuren vergoed wordt wanneer je in loondienst bent. Werk je als zzp’er, dan wordt 25% van de werktijd aan tolkuren vergoed. Voor onderwijssituaties geldt een vergoeding van 1000 uur voor leerlingen in basis-, voortgezet of hoger onderwijs en van 1600 uur voor leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Voor leefuren hoef je de tolkvoorziening maar één keer aan te vragen. Daarna worden de tolkuren ieder jaar automatisch opnieuw toegekend. Voor onderwijs krijg je een meerjarige toekenning. Daarna moet je opnieuw je uren aanvragen. Een toekenning voor werkuren, wordt na een jaar automatisch verlengd. Tenzij je een contract voor bepaalde tijd hebt. Dan moet je na het aflopen van je tijdelijke contract de voorziening opnieuw aanvragen. Wijzigt er iets in je situaties? Geef dit dan door aan UWV.

In mijn.tolkcontact.nl kun je altijd zien hoeveel uren je nog over hebt. Heb je meer tolkuren nodig dan de uren die je standaard toegekend krijgt? Dan kun je extra tolkuren aanvragen.

Hoe kan ik tolkuren aanvragen?

Bij UWV in Utrecht is een speciaal team dat zich bezighoudt met de toekenning van tolkuren. Lees hier het artikel Op de werkvloer bij het UWV.

Heb je nog geen tolkuren of wil je extra tolkuren aanvragen, klik dan hier.