Zoeken in Tolkcontact

Terug naar boven

Haal meer uit Tolkcontact Tolk op afstand

Met het aanbieden van Tolkcontact Tolk op afstand (TOA) vergroot u de toegankelijkheid van uw organisatie. Zulk goed nieuws wilt u uw klanten natuurlijk laten weten. Hieronder leest u drie tips voor het optimaal gebruik van onze dienst.

1. Zorg voor de juiste apparatuur

Het Tolk op afstand-portaal werkt op een telefoon of tablet als deze een camera, microfoon, luidspreker en stabiele internetverbinding heeft. Voor optimaal gebruik raden wij een tablet aan.

2. Maak het visueel

Zet het logo van Tolkcontact Tolk op afstand bij de contactgegevens op uw website. Zo zien klanten dat u deze dienst aanbiedt. Klik op Downloaden hieronder en kies het logo dat het beste bij uw website past.

3. Vertel dat u toegankelijk bent

Ten eerste is het belangrijk dat de medewerkers die klantcontact hebben, op de hoogte zijn van de mogelijkheid om Tolk op afstand in te zetten. En dat zij het TOA-portaal goed kunnen vinden. Zet de link naar het portaal op bijvoorbeeld uw intranet. Zo kunnen zij snel Tolk op afstand inzetten wanneer nodig.

Naast interne communicatie is externe communicatie ontzettend belangrijk. Hieronder staat een persbericht dat u volledig of ter inspiratie kunt gebruiken. Deel het op uw website, sociale media en/of met lokale mediabureaus.

Zorg ook dat het nieuws dove en slechthorende klanten goed bereikt. Bijvoorbeeld door organisaties voor doven of slechthorenden in uw regio te benaderen en/of een vertaling van dit persbericht in Nederlandse Gebarentaal te publiceren. Wij kunnen u hiermee helpen.

Gesprekken aan de balie bij [naam organisatie] in Nederlandse Gebarentaal met online tolk op afstand

Met Tolkcontact Tolk op afstand (TOA) kunnen doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking gesprekken aan de balie van onze organisatie voeren in Nederlandse Gebarentaal. Via een tablet, telefoon of laptop wordt een tolk Nederlandse gebarentaal op afstand ingezet om de communicatie over en weer te vertalen.

Hoe werkt het? 
Komt er een dove of slechthorende klant die in gebarentaal wil communiceren? De baliemedewerker opent het TOA-portaal met één druk op de knop. Er wordt verbinding gemaakt met een tolk Nederlandse Gebarentaal. De tolk vertaalt wat de baliemedewerker zegt naar gebaren, en wat de klant in gebarentaal zegt naar gesproken Nederlands. Zo kan een doof of slechthorend persoon zonder moeite een gesprek aan onze balie hebben. Wel zo toegankelijk! 

Over Tolkcontact
Tolkcontact Tolk op afstand is een product van Tolkcontact. Tolkcontact werkt in opdracht van de overheid al jaren aan gelijkwaardige communicatie tussen dove, slechthorende en horende mensen. Zo bemiddelt het tussen tolkgebruikers en tolken gebarentaal en schrijftolken. Daarnaast streeft Tolkcontact ernaar om zo veel mogelijk (semi)publieke organisaties in Nederland toegankelijk te maken. Sluit u ook aan? Kijk op tolkcontact.nl/organisaties om meer te lezen over de diensten.

Download hieronder foto’s om bij dit persbericht te gebruiken.