Zoeken in Tolkcontact

Terug naar boven

Een opdracht goedkeuren, hoe doe je dat?

Bekijk in NGT

We geven regelmatig aandacht aan het zoeken naar een tolk bij je afspraken. Als de opdracht klaar is, moet je als tolkgebruiker nog één belangrijk ding doen, namelijk de opdracht goedkeuren. Zonder jouw goedkeuring krijgt de tolk namelijk niet betaald.

De tolk kan jou op drie manieren vragen om een opdracht te controleren en goed te keuren. 

1. Meteen digitaal ondertekenen

Je kunt na de afspraak meteen de opdracht ondertekenen op de tablet of telefoon van de tolk. Je ziet dan de samenvatting van de opdracht. Ook zie je hoeveel tolkuren er van jouw saldo af gaan. Kijk dus goed of dit allemaal klopt.

Een voorbeeld zie je hieronder. Onderaan zie je het vak waarin je een handtekening moet zetten. Dit kan gewoon met je vinger.

2. Via sms/e-mail goedkeuren

Er is niet altijd tijd of de mogelijkheid om direct na de afspraak de opdracht goed te keuren. De tolk kan dan ervoor kiezen om je later een bericht te sturen met de vraag om goedkeuring. Je kunt in mijn.tolkcontact.nl zelf instellen of je dit bericht in een sms of een e-mail wilt ontvangen. Hieronder een voorbeeld van de sms.

Als je op de link in het bericht klikt, kom je op de pagina voor goedkeuring. Hier zie je een samenvatting van de opdracht. Onder aan de pagina staan twee knoppen. Klopt de informatie in de tolkopdracht? Dan klik je op de groene knop met de tekst ‘Dit klopt’. Klopt er iets niet, zoals de getolkte tijd of de datum? Dan klik je op de rode knop met ‘Dit klopt niet’.

Let op: de link in de sms of mail kan maar één keer geopend worden. Je moet bij het openen dus meteen een keuze maken. Anders moet de tolk een nieuw bericht voor goedkeuring sturen. 

Klik je op ‘Dit klopt’, dan is de opdracht afgerond en kan de tolk deze declareren voor uitbetaling. Als je op ‘Dit klopt niet’ klikt, krijgt de tolk de opdracht terug om aan te passen. Stuur de tolk een bericht met wat er niet klopt, zodat de tolk de aanpassing kan doen. Vervolgens stuurt de tolk jou opnieuw een bericht met de vraag om goedkeuring.

3. Op papier ondertekenen

Je kunt ook een papieren formulier ondertekenen. De tolk vult op dit formulier de gegevens in van de tolkopdracht. Als alles op het formulier klopt, onderteken je het formulier met een pen. De tolk moet dan ook een handtekening zetten.

Wat vind jij een fijne manier om de tolkopdracht goed te keuren? Geef dit dan aan bij de tolk. Dit zorgt voor duidelijkheid en een prettige samenwerking.