Zoeken in Tolkcontact

Terug naar boven

Controles, wat betekent dat?

Het is je misschien opgevallen dat opdrachten soms op ‘controle Tolkcontact’ staan. Wat betekent dat? En hoelang duurt het voordat je jouw factuur kunt indienen?

Alle tolkopdrachten worden betaald vanuit overheidsgeld. De ministeries van VWS, OCW en SZW zijn verantwoordelijk voor de tolkvoorziening. Zij hebben UWV gevraagd om de uitvoering hiervan te verzorgen. En UWV heeft op haar beurt ons gevraagd hierbij te helpen. In opdracht van UWV controleren we daarom steekproefsgewijs opdrachten.

Lijkt het alsof bepaalde opdrachten wel erg vaak in controle komen? Dat kan, ook op basis van een aantal criteria komen opdrachten bij ons in controle. En opdrachten die op papier worden getekend worden ook altijd door ons gecontroleerd.

De controles van deze opdrachten zijn soms snel gedaan, maar soms loopt het aantal controles snel op. Afhankelijk van de drukte, de bezetting en spoedsituaties bij Tolkcontact, kan het soms iets langer duren voordat wij je opdracht hebben gecontroleerd.

Maak je niet druk, dit betekent niet direct dat er iets mis is met je opdracht! Als wij vragen hebben over je opdracht, zullen we contact met je opnemen. Tot die tijd is geen bericht, goed bericht – of in elk geval nog eventjes geduld. We doen ons best doen om controles zo snel mogelijk af te handelen.