Zoeken in Tolkcontact

Terug naar boven

Fatima studeert met hulp van een schrijftolk

Fatima (23) is zeer slechthorend en volgt een opleiding tot leraar Nederlandse gebarentaal. In de les krijgt zij hulp van een schrijftolk, die alles wat er wordt gezegd op spreeksnelheid meetypt.

Fatima heeft aan haar rechteroor een cochleair implantaat (CI). Ze hoort een heel klein beetje, maar vindt het lastig groepsgesprekken te volgen. Als er veel omgevingsgeluid is, kan Fatima niets horen. En tijdens de les Taalkunde gebeurt dat regelmatig. Daarom is de hulp van een schrijftolk voor Fatima noodzakelijk om de lessen goed te kunnen volgen. In de video zie je hoe dit gaat. Fatima: ‘Ik hoef me niet meer in te spannen om de lessen te kunnen volgen. De aanvraag via Tolkcontact is heel makkelijk.’

Lees haar complete verhaal op de website van UWV of bekijk de video.