Gelijkwaardige communicatie

Als u doof, slechthorend of doofblind bent, dan kan het in veel situaties prettig zijn om een tolk in te zetten. Een gebarentolk of schrijftolk zorgt voor gelijkwaardige en ontspannen communicatie tussen alle gesprekspartners. Wilt u een tolk inzetten bij privésituaties? Dan kunt u gebruikmaken van de tolkvoorziening voor het leefdomein.

In welke situaties kan ik een tolk inzetten?

Alle doven, slechthorenden en doofblinden in Nederland mogen gebarentolken en schrijftolken inzetten. U kunt de tolk bij vrijwel elke situatie inzetten. De tolk komt zelf naar de opdrachtlocatie, gaat daar voor u aan het werk en vertrekt daarna weer. De tolk kan ook op afstand voor u tolken. De inzet van tolken bij privésituaties werd voorheen vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De tolk is aanwezig bij persoonlijke gesprekken, maar zal niets vertellen over wat zij/hij gehoord heeft tijdens een tolkopdracht. De tolk gaat zorgvuldig om met uw privacy.

Het is bij veel verschillende privésituaties mogelijk om een tolk in te zetten. Een aantal voorbeelden:

 • Een gesprek met een arts
  Heeft u een afspraak bij uw huisarts of medisch specialist? Met een tolk mist u geen belangrijke informatie.
 • Een feestelijke gebeurtenis
  Onbezorgd kunnen kletsen bij een feestelijke gebeurtenis? Neem een tolk mee naar verjaardagen en jubilea.
 • Een afspraak bij politie of justitie
  Aangifte doen, een gesprek met een advocaat of een afspraak in de rechtbank is makkelijker met goede communicatie.
 • Een begrafenis, crematie of huwelijk
  Trouwen en rouwen horen bij het leven. Juist bij deze emotionele momenten is het fijn om alles te kunnen verstaan.
 • Een uitstapje of hobby
  Zet een tolk in bij uitstapjes, zoals een museumbezoek of stadswandeling. De tolk kan ook mee naar andere vrijetijdsbestedingen, bijvoorbeeld uw hobby, sport of cursus.

Wat doet een gebarentolk of schrijftolk?

Een gebarentolk vertaalt gesproken Nederlands naar Nederlandse Gebarentaal (NGT) of Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG). De tolk kan ook gebaren vertalen naar gesproken Nederlands (stemtolken). Er zijn ook gebarentolken die gespecialiseerd zijn in tolkmethoden voor mensen met een auditieve en visuele beperking (doofblinden). Denk hierbij aan vingerspellen in de hand of gebaren in de kleine ruimte.

Een schrijftolk vertaalt gesproken Nederlands naar tekst. Met een speciaal toetsenbord kan de tolk op spreektempo typen. U kunt op een laptop of tablet meelezen wat er gezegd wordt. Schrijftolken kunnen hun tekst ook projecteren op een groot scherm, zodat meerdere mensen tegelijkertijd mee kunnen lezen.

Hoe kan ik de tolkvoorziening aanvragen?

Bent u doof of slechthorend? Dan heeft u recht op 30 tolkuren per jaar. Bent u doofblind? Dan heeft u recht op 168 tolkuren per jaar. U hoeft de tolkvoorziening maar één keer aan te vragen. Daarna worden de tolkuren ieder jaar automatisch opnieuw toegekend. Heeft u nog geen tolkuren? Stuur ons een e-mail met als onderwerp 'Tolkcontact: tolkuren leefdomein aanvragen' en u ontvangt binnen enkele minuten een geautomatiseerde e-mail waarin staat hoe u de tolkuren kunt aanvragen.

Nadat uw aanvraag is afgerond, sturen we u ook inloggegevens toe voor mijn.tolkcontact.nl. In deze digitale omgeving kunt u alles terugvinden over uw tolkopdrachten en tolkuren.

In mijn.tolkcontact.nl kunt u altijd zien hoeveel uren u dit kalenderjaar nog over heeft. Heeft u meer tolkuren nodig dan de uren die u standaard toegekend krijgt? Dan kunt u extra tolkuren aanvragen bij Tolkcontact. Geef duidelijk aan hoeveel extra tolkuren u wilt aanvragen en waar u deze uren voor nodig heeft.

Hoe kan ik een tolk regelen?

Wilt u een gebarentolk of schrijftolk inzetten, dan kunt u dat op verschillende manieren regelen. U kunt zelf een tolk uitkiezen en vragen om voor u te tolken, maar u kunt ook aan ons vragen om een tolk voor u te zoeken. Lees verder >

Met spoed een tolk nodig?

Is er een spoedgeval waarbij u met spoed een tolk nodig heeft? Dan kunt u zeven dagen per week, 24 uur per dag bij Tolkcontact terecht. U kunt ons bellen of sms’en. Wij proberen dan zo snel mogelijk een tolk ter plaatse te krijgen. Lees hier meer over spoedgevallen >