Achterwacht

Iedere dag hebben we een achterwachttolk. Deze gebarentolk staat gedurende een etmaal (00.00-23.59 uur) stand-by voor spoedgevallen. Tijdens deze 24 uur kan de tolk naar allerlei tolkopdrachten gestuurd worden. We hebben de veelgestelde vragen over de achterwachtdiensten op een rij gezet.

Hoelang duurt een achterwachtdienst?
Als achterwacht sta je gedurende een etmaal (00.00-23.59 uur) standby. Tijdens deze 24 uur kun je naar allerlei tolkopdrachten gestuurd worden.

Wanneer word ik op pad gestuurd?
Als je achterwacht bent dan kun je worden ingezet voor spoedeisende NGT- en NmG-tolkopdrachten waar geen andere tolk voor gevonden kan worden.

Moet ik de hele dag thuis blijven?
Je hoeft als achterwacht niet thuis te blijven. Je kunt gewoon op bezoek gaan bij vrienden, boodschappen doen of gaan wandelen. Let er wel op dat we ervan uitgaan dat je binnen een kwartier kunt vertrekken naar de opdrachtlocatie als we je inzetten. Bij het berekenen van je aanrijtijd gaan we uit van de reistijd vanaf je huisadres. Ben je op een heel andere locatie? Geef dat dan even door, zodat we daar rekening mee kunnen houden en je op tijd kunnen bellen.

Mag ik andere opdrachten aannemen?
Je kunt alleen achterwacht zijn als je die dag geen tolkopdrachten hebt. Je moet immers direct kunnen vertrekken als je ingezet wordt.

Wat voor tolksituaties kan ik verwachten als achterwacht?
De achterwacht wordt alleen ingezet bij spoedeisende tolkopdrachten. Het gaat daarbij om situaties in een van de volgende categorieën:
- Medische situaties met spoed (zowel lichamelijke als psychische gezondheid, bijvoorbeeld: huisarts, ziekenhuis, crisisopvang (GGZ))
- Sterfgevallen, begrafenissen en crematies
- Justitiële of politiesituaties met spoed
- Examen (theorie of praktijk; niet vallend onder onderwijsuren)

Word ik direct ingezet als er een spoedeisende opdracht binnenkomt?
Als we een spoedeisende opdracht binnenkrijgen, dan kijken we direct naar de aanrijtijd van de achterwacht. Gelukkig krijgen we veel aanvragen (relatief) op tijd binnen en kunnen we eerst tolken in de buurt benaderen. Op die manier kunnen we voorkomen dat we jou inzetten op spoedsituatie A en dat we vervolgens bij spoedsituatie B geen tolk kunnen vinden. Ben jij achterwacht, dan proberen we je altijd op tijd te informeren over een eventueel aanstaande opdracht. Je hebt dan bijvoorbeeld nog even tijd om te lunchen of de hond uit te laten. Lukt het ons niet om een tolk in de buurt van de opdrachtlocatie te vinden, dan zullen we de achterwacht inzetten.
Krijgen we een spoedopdracht last minute binnen, dan is het van het grootste belang dat er zo snel mogelijk een tolk ter plaatse is. In dat geval kan het zijn dat we je alvast vragen om je spullen te pakken en te vertrekken, maar dat we tegelijkertijd ook nog tolken in de buurt gaan bellen. Lukt het binnen 10-15 minuten om een tolk in de buurt te vinden die eerder ter plaatse kan zijn, dan vragen we je om weer om te keren. Uiteraard krijg je de tot dan toe gereden kilometers vergoed.

Hoe weet ik of ik word ingezet?
Ben jij achterwacht, dan proberen we je altijd op tijd te informeren over een eventueel aanstaande opdracht. We bellen je dan even, zodat je weet dat er mogelijk een opdracht aankomt. Je hebt dan bijvoorbeeld nog even tijd om te lunchen of de hond uit te laten. Lukt het ons niet om een tolk in de buurt van de opdrachtlocatie te vinden, dan zullen we de achterwacht inzetten. Uiteraard is het niet altijd mogelijk om je vooraf te informeren. Als een spoedopdracht last minute binnenkomt, dan moet de achterwacht soms direct vertrekken om op tijd aan te kunnen komen.
Als we je inzetten op een tolkopdracht, dan houden we rekening met je aanrijtijd en met het feit dat je nog even je spullen zult moeten pakken. We verwachten dat je binnen een kwartier kunt vertrekken.

Heb ik altijd een opdracht tijdens mijn achterwachtdienst?
In 2016 hebben we de achterwacht 150 keer ingezet op 118 verschillende dagen. In 2017 hebben we de achterwacht 202 keer ingezet op 155 verschillende dagen. Als achterwacht word je dus niet altijd ingezet, maar áls je ingezet wordt, dan is dat voor tolkgebruikers erg belangrijk.

Kan ik bepaalde opdrachten weigeren?
Opdrachten waar je als achterwacht op ingezet wordt, kun je niet weigeren. Het is daarom belangrijk dat je in alle situaties kan en wil tolken.

Moet ik aan bepaalde eisen voldoen om achterwacht te zijn?
Je bepaalt als tolk zelf of je klaar bent om achterwachtdiensten te draaien. Alle tolken Nederlandse Gebarentaal die geregistreerd staan bij Stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (www.stichtingrtgs.nl) en bij Tolkcontact, kunnen zich aanmelden voor een achterwachtdienst. Tijdens een achterwachtdienst moet je een auto ter beschikking hebben, omdat de opdrachten door het hele land en ook ‘s nachts kunnen plaatsvinden. Er zijn geen verdere eisen gesteld aan je werkervaring of woonadres. Uiteraard is het niet te adviseren om je in te schrijven voor een achterwachtdienst als je nog weinig tolkervaring hebt. Je moet namelijk in alle genoemde spoedsituaties kunnen en willen tolken.

Hoe kan ik me inschrijven voor een achterwachtdienst?
Heb je interesse om een achterwachtdienst te draaien, dan kun je jezelf inschrijven in de achterwachtagenda in mijn.tolkcontact.nl. Je kunt jezelf steeds voor maximaal 20 achterwachtdiensten in de toekomst inschrijven. Je kunt je alleen inschrijven voor dagen waarop je geen andere tolkopdrachten hebt staan en je kunt je niet voor twee aaneengesloten dagen aanmelden. Heb je je voor het maximale aantal diensten ingeschreven, dan kun je je na een afgeronde achterwachtdienst weer voor een volgende dienst inschrijven. Als er op het laatste moment een achterwachtdienst vrij is en jij bent beschikbaar, dan kunnen wij je alsnog inzetten - zelfs als je al op je maximum van 20 ingeschreven diensten zit.

Kan ik me afmelden voor een achterwachtdienst?
Heb je je ingeschreven voor een achterwachtdienst, maar kun je toch niet? Tot 14 dagen voorafgaand aan de dienst kun je jezelf uitschrijven in de achterwachtagenda. Wil je je daarna nog afmelden, dan kan dat alleen door ons te bellen.

Wat is de vergoeding voor een achterwachtdienst?
Voor een achterwachtdienst van een etmaal staat een standaardvergoeding*:

Maandag t/m vrijdag
1/18 x 24 x € 54,79 = € 72,95 exclusief BTW

Zaterdag en zondag
2/18 x 24 x € 54,79 = € 145,89 exclusief BTW

Feestdagen
3/18 x 24 x € 54,79 = € 218,84 exclusief BTW

Krijgt je tijdens de achterwachtdienst een tolkopdracht toegewezen, dan wordt deze volgens de regulier geldende tarieven van de tolkvoorziening uitbetaald. Voor deze opdrachten krijg je alle gereden kilometers vergoed. De uitbetaling van je inzet komt bovenop de standaardvergoeding voor je achterwachtdienst.
*de berekening voor de standaardvergoeding is gebaseerd op de CAO Gehandicaptenzorg en het reguliere tolktarief

Hoe wordt de achterwachtdienst uitbetaald?
De achterwachtdienst wordt automatisch bijgeschreven op je factuur. Heb je meerdere factuurprofielen, dan kun je per achterwachtdienst aangeven op welk factuurprofiel je de dienst uitbetaald wilt krijgen.


Heb je verdere vragen over het zijn van achterwacht? Bel of mail ons gerust, we beantwoorden graag je vragen.