Nieuws

Voordelen van Tolkcontact voor tolkgebruikers

30 december 2015 | actueel

Vorige week ontvingen alle tolkgebruikers per post een brief met de tolkurentoekenning voor 2016 en inloginformatie voor Tolkcontact. Wat is het voordeel voor tolkgebruikers om in te loggen op mijn.tolkcontact.nl?

Tolkcontact gaat veel digitaliseren. Door het digitaliseren, verdwijnt al het papierwerk. De tolkgebruiker kan digitaal de tolkopdracht goedkeuren. Dat kan op verschillende manieren: via sms, e-mail of door een handtekening te zetten op de smartphone of tablet van de tolk. Wil een tolkgebruiker dat liever niet, dan kan ook gebruik worden gemaakt van het ‘ouderwetse’ opdrachtformulier.

De voordelen van digitaal
Tolkgebruikers hoeven niet per se in te loggen bij mijn.tolkcontact.nl, maar er zijn wel voordelen als ze dat wel doen. Via mijn.tolkcontact.nl:

  • heeft de tolkgebruiker direct inzicht in het actuele aantal tolkuren voor privésituaties voor de rest van het kalenderjaar;
  • kan de tolkgebruiker extra tolkuren voor privésituaties aanvragen;
  • kan de tolkgebruiker tolkopdrachten per e-mail/sms accorderen (mits deze gegevens ingevuld zijn bij 'mijn gegevens' op mijn.tolkcontact.nl);
  • vindt de tolkgebruiker een overzicht van alle afgeronde en lopende tolkaanvragen;
  • kan de tolkgebruiker zelf een tolk zoeken of Tolkcontact vragen een tolk te zoeken. De tolkgebruiker kan hierbij zelf kiezen welke vaardigheden en ervaring de tolk moet hebben voor de tolkaanvraag.

Account activeren
Tolkgebruikers kunnen de eerste keer inloggen via mijn.tolkcontact.nl/activeren met BSN en geboortedatum. Na het inloggen kan de tolkgebruiker onder 'mijn gegevens' een e-mailadres en een wachtwoord invullen. De volgende keer kan dan worden ingelogd met het e-mailadres en wachtwoord.

Bent u tolkgebruiker en heeft u geen brief ontvangen? Neem dan contact met ons op.
De brief is ook te bekijken in gebarentaal.