Nieuws

Tolkvoorzieningen vanaf 1 juli bij één loket

2 mei 2019 | actueel

Slechthorende, dove en doofblinde mensen kunnen vanaf 1 juli terecht bij één centraal loket voor het aanvragen van tolkuren. Op dit moment moeten tolkgebruikers voor de inzet van een gebarentolk of schrijftolk in onderwijs-, werk- of privésituaties nog bij verschillende organisaties aankloppen. Vanaf 1 juli 2019 is dat verleden tijd.

Als je een tolk wilt inzetten voor het volgen van een lesuur of college, het bijwonen van een vergadering of een bezoek aan een dokter, heb je vanaf 1 juli van dit jaar enkel nog contact met UWV en Tolkcontact. Het gebruik van de verschillende tolkvoorzieningen wordt daarmee een stuk eenvoudiger.

Één digitale omgeving

Alle bemiddelingsaanvragen, ingeplande en afgeronde tolkopdrachten staan straks in één digitale omgeving van Tolkcontact. Voor tolkgebruikers betekent dit dat zij een beter inzicht krijgen in hun gebruikte en nog beschikbare tolkuren, voor zowel onderwijs, werk als privésituaties. Ook voor tolken is de verandering gunstig, omdat Tolkcontact vanaf 1 juli de facturatie voor de tolkopdrachten in alle genoemde situaties verzorgt.

Met het realiseren van één centraal loket, komt UWV tegemoet aan de wens van belangenorganisaties van tolkgebruikers en beroepsverenigingen van tolken. Deze hebben al langere tijd de behoefte om het gebruik van de tolkvoorzieningen voor iedereen gemakkelijker te maken.

UWV en Tolkcontact

De tolkvoorzieningen vallen onder de verantwoordelijkheid van drie ministeries: OCW, SZW en VWS. UWV voert de tolkvoorzieningen voor deze ministeries uit. Zo beslist UWV wie recht heeft op de tolkvoorziening, hoeveel uren iemand toegekend krijgt en voor welke periode. De regels voor het toekennen van tolkuren blijven hetzelfde.

Tolkcontact verzorgt in opdracht van het UWV de bemiddeling, de voorlichting en de facturatie voor de tolkvoorzieningen. Ook is Tolkcontact dag en nacht bereikbaar als iemand met spoed een tolk nodig heeft.

Meer informatie

Het wetsvoorstel voor het centraliseren van de tolkvoorzieningen is aangenomen door de Tweede Kamer. Binnenkort stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel. UWV en Tolkcontact kunnen dan, als de wet wordt aangenomen, vanaf 1 juli 2019 het aanvragen en het gebruik van een tolkvoorziening eenvoudiger maken.

In juni ontvangen tolkgebruikers en tolken meer informatie over wat er precies voor hen gaat veranderen.