Nieuws

Tolkuren leefdomein voor 2020 zijn toegekend

29 november 2019 |

De tolkuren voor het leefdomein worden ieder jaar automatisch verlengd. Deze tolkuren kun je gebruiken om een tolk in te zetten bij privésituaties. Het UWV heeft de tolkuren voor 2020 voor het leefdomein al toegekend. Vanaf 1 december kun je de uren zien in mijn.tolkcontact.nl.

Hoeveel uren krijg je?
Ben je doof of slechthorend, dan heb je standaard 30 tolkuren toegekend gekregen. Ben je doofblind, dan gaat het standaard om 168 tolkuren. De tolkuren zijn al toegekend. Je hoeft hier niets voor te doen.

Organisaties krijgen niet automatisch nieuwe tolkuren toegekend. Zij kunnen nieuwe tolkuren voor 2020 aanvragen bij UWV.

Waar ga jij je tolkuren voor 2020 voor inzetten?

Stel je voor dat je het nieuwe jaar begint met een spontaan gesprek op een nieuwjaarsborrel bij de buren. Dan heb je misschien wel direct een tolk op afstand nodig. Wist je dat je ook je tolkuren kan inzetten voor Tolkcontact tolk op afstand?

Lees meer.