Nieuws

Tolk nodig? Tolkcontact!

18 september 2019 | actueel

Hoe is het om te werken bij Tolkcontact en wat doen de medewerkers dagelijks om ervoor te zorgen dat doven en slechthorenden makkelijker kunnen communiceren met andere (horende) mensen? Lees er alles over in het artikel van Gezond Gehoor.

'Na het vinden van een tolk zitten we soms te juichen'

Het werk dat Erik, Ilse, Maaike en de vijf andere collega’s van Tolkcontact doen is uniek. Er is geen andere organisatie in Nederland die tolken en tolkgebruikers – doven, doofblinden en slechthorenden – ondersteunt, en bemiddelt bij tolkaanvragen.

'Niets is zo leuk als iemand kunnen helpen', vertelt Erik enthousiast. ‘Ik zie het soms gewoon voor me, hoe de tolk dan bijvoorbeeld aan het werk is op een bruiloft of bij een uitvaart. En dat de dove of slechthorende persoon dan daardoor alles kan volgen.'

Lees artikel