Nieuws

Nieuwe opties bij 'tolksituaties' en 'vaardigheden'

10 maart 2016 | actueel

Op basis van feedback van tolken en van tolkgebruikers, hebben we een aantal wijzigingen aangebracht in de tolksituaties en tolkvaardigheden.

Het gaat om de volgende wijzigingen en toevoegingen:

  • aangepaste situatie: 'politie / justitie' is aangevuld tot ‘politie / justitie / rechtbank’

  • aangepaste situatie: 'uitstapje' is vervangen door 'vrije tijd'

  • nieuwe situatie: notaris

  • nieuwe situatie: advocaat

  • nieuwe situatie: jeugdzorg / voogd / Veilig Thuis

  • nieuwe situatie: maatschappelijk werk

  • nieuwe vaardigheid: tolken voor verstandelijk beperkten

  • nieuwe vaardigheid: tolken voor laag taalniveau


  • Voor tolken is het belangrijk om in hun tolkprofiel op mijn.tolkcontact.nl aan te geven of ze deze situaties en vaardigheden beheersen. Op die manier kunnen we beter bemiddelen en een passende tolk bij de tolkaanvraag vinden.