Nieuws

Het spoednummer en de spoedtolk

17 augustus 2016 | actueel

Weet u wanneer wij de spoedtolk inzetten? Kent u het spoednummer? Weet u in welke situaties wij de spoedtolk naar een tolksituatie kunnen sturen? In dit filmpje vertellen we er graag alles over.Wat is een spoedgeval?
Onder spoedgevallen verstaan wij situaties die in een van de onderstaande categorieën vallen:
 • Medische situaties met spoed (zowel lichamelijke als psychische gezondheid, bijvoorbeeld: huisarts, ziekenhuis, crisisopvang (GGZ));
 • Sterfgevallen, begrafenissen en crematies;
 • Justitiële of politiesituaties met spoed;
 • Examen (theorie of praktijk; niet vallend onder onderwijsuren).

  Een spoedgeval kan ontstaan omdat de situatie zich onverwachts voordoet, maar ook als een tolk op het laatste moment afzegt (bijvoorbeeld door ziekte) en zelf geen vervanging kan regelen.

  24 uur per dag bereikbaar
  Is er een spoedgeval waarbij u met spoed een tolk nodig heeft? Dan kunt u zeven dagen per week, 24 uur per dag bij Tolkcontact terecht. U kunt ons bellen of sms’en. Wij proberen dan zo snel mogelijk een tolk ter plaatse te krijgen. Wij zetten niet altijd de spoedtolk in, soms is het sneller om een tolk uit de buurt te sturen.

  SPOEDNUMMER: 06-30 80 47 15

  Is uw situatie geen spoedgeval, maar heeft u toch een tolk nodig buiten kantoortijden? Dan kunt u proberen om zelf een tolk te vinden via mijn.tolkcontact.nl. U kunt zelf zoeken of het systeem voor u laten zoeken. Bekijk hier meer uitleg over het zoeken van een tolk buiten kantoortijd.

  Meer informatie
  Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op. U kunt ons mailen op contact@tolkcontact.nl, bellen op 030 30 400 38. Als u via de webcam met ons wilt praten in gebarentaal, stuur dan een e-mail naar contact@tolkcontact.nl om een afspraak te maken.