Nieuws

Bundeling tolk- en communicatiediensten in Tolkcontact

11 januari 2017 | actueel

Tolkcontact, Signcall en tolkcentrum samen verder


Tolk- en communicatiediensten voor slechthorenden, doven en doofblinden gaan samen verder onder de naam Tolkcontact. Deze bundeling van activiteiten vormt een strategisch antwoord op de aangekondigde decentralisatie en dreigende versnippering. De combinatie kan (nog) sneller inspelen op maatschappelijke veranderingen. Tolkcontact kan nu vanuit één 'loket' een multidisciplinair dienstenaanbod bieden en dat werpt nu al zijn eerste vruchten af.

Het samengaan van Tolkcontact (tolkvoorziening voor het leefdomein), Signcall (telecommunicatie-software) en het tolkcentrum van Berengroep (callcenter met tolken gebarentaal en schrijftolken) onder de naam Tolkcontact biedt veel voordelen. Dankzij de bundeling van krachten ontstaat er één centraal loket. Hierdoor kan Tolkcontact de drempel verlagen en de tolk- en communicatiediensten eenvoudiger, efficiënter en toegankelijker maken.

Gelijkwaardige communicatie
Bij Tolkcontact kunnen slechthorenden, doven, doofblinden, hun omgeving en professionals terecht voor informatie en advies over het inzetten van een tolk. Zowel op locatie als op afstand. Tolkcontact verzorgt de toekenning van tolkuren voor het leefdomein, bemiddeling (deels geautomatiseerd) die ook ‘s avonds en in het weekend doorgaat, en is 24 uur per dag bereikbaar voor spoedsituaties waarbij de inzet van een tolk noodzakelijk is. Daarnaast verzorgt Tolkcontact de toekenning van software voor (de inzet van) tolk- en communicatiediensten op afstand, zoals telefoontolken en tolken op afstand. Ook de alarmcentrale 112 is via deze software bereikbaar. Kortom: Tolkcontact bundelt essentiële diensten die bijdragen aan gelijkwaardige communicatie voor doven en slechthorenden op één plek.

Noodzaak van modernisering tolk- en communicatiediensten
De afgelopen jaren hebben we met veel passie en bezieling nieuwe diensten geïntroduceerd. In 2016 introduceerden we binnen de tolkvoorziening voor het leefdomein de mogelijkheid om tolkopdrachten digitaal te accorderen en bemiddeling die deels geautomatiseerd verloopt, waardoor dit ook ‘s avonds en in het weekend doorgaat. Deze nieuwe manier van werken is in korte tijd gemeengoed geworden en heeft zijn waarde inmiddels meer dan bewezen. Modernisering en innovatie bieden niet alleen veel voordelen voor de doelgroep, maar zijn ook noodzakelijk als antwoord op verschillende maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg, milieu, energie en mobiliteit.

Tolkcontact tolk op afstand
De bundeling van krachten van Tolkcontact, Signcall en het tolkcentrum van Berengroep, leiden tot nieuwe mogelijkheden en dat werpt nu al zijn eerste vruchten af. Vandaag is Tolkcontact tolk op afstand geïntroduceerd. Deze dienst biedt de mogelijkheid om zonder afspraak een tolk Nederlandse Gebarentaal op afstand in te zetten via een smartphone, tablet, laptop of pc. Deze nieuwe dienst is eerst bij een kleine groep tolkgebruikers geïntroduceerd en wordt de komende weken verder uitgerold.

In de loop van 2017 zal de bundeling van tolk- en communicatiediensten onder de naam Tolkcontact verder vorm krijgen.


Tolkcontact is een initiatief van Berengroep BV.