Nieuws

Achterwachttolk ook weer inzetbaar voor werk- en onderwijssituaties

1 april 2018 | persbericht

Tolknet, UWV en Tolkcontact zijn overeengekomen dat de achterwachttolk ook weer inzetbaar is voor werk- en onderwijssituaties. Na aanbesteding van de tolkvoorziening leefdomein door VNG, waardoor uitvoering en bemiddeling in 2016 samengevoegd werden, was er sindsdien geen achterwachttolk meer beschikbaar voor werk- en onderwijssituaties. Tolknet, UWV en Tolkcontact vonden dit allen een onwenselijke situatie. De overeenkomst heeft als doel zoveel mogelijk een tolk in alle spoedsituaties te garanderen, ongeacht de voorziening.

Met ingang van 1 april 2018 is de achterwachttolk weer beschikbaar voor privé, werk- en onderwijssituaties. In de praktijk doen de meeste noodsituaties zich voor in de privésfeer. Om deze reden werd de achterwachttolk en de financiering hiervan per 1 januari 2016 onderdeel van de tolkvoorziening voor privésituaties. Hierdoor was er geen achterwachttolk meer beschikbaar voor werk- en onderwijssituaties. Dankzij financiering vanuit Tolknet en UWV kan Tolkcontact de achterwacht weer inzetten voor alle domeinen.

Sollicitatie of examen zonder tolk

Een achterwachttolk wordt alleen ingezet in tolksituaties van groot persoonlijk belang die moeilijk te verzetten zijn. Voor werk- en onderwijssituaties gaat het dan bijvoorbeeld om:

- sollicitatiegesprekken,
- gesprekken in verband met ontslag, of
- schoolexamens.

In 2017 was er 28 keer geen tolk gebarentaal beschikbaar voor een dergelijke situatie. Indien er voor werk- en onderwijssituaties wel een achterwachttolk beschikbaar was geweest, was dit aantal zeker lager.

Achterwacht inhuren

Begin 2018 hebben Tolknet, UWV en Tolkcontact gezamenlijk bekeken of er voor deze situatie een oplossing gevonden kon worden. Er is nu overeengekomen dat de bemiddelingsdienst van Tolknet een beroep kan doen op de achterwachttolk die Tolkcontact ter beschikking heeft. Tolknet, UWV en Tolkcontact streven er met deze afspraak naar om tolkinzet in zoveel mogelijk situaties mogelijk te maken.