Zelf een tolk regelen

U kunt zelf via mijn.tolkcontact.nl zelf een tolk zoeken.

In het systeem van mijn.tolkcontact.nl kunt u uw aanvraag invoeren. U kunt hierbij aangeven wat de tolksituatie is, welke tolkmethode u wenst en of u bepaalde (aanvullende) vaardigheden van de tolk verwacht. Als u dit heeft ingevuld, verschijnt er direct een lijst met tolken die passen bij uw tolkaanvraag. De tolk die het dichtst bij de opdracht woont, staat bovenaan. U kunt zelf kiezen welke tolk u wilt benaderen om voor u te tolken.

Ik zoek zelf een tolk met Mijn Tolkcontact
Als u zelf een tolk zoekt via mijn.tolkcontact.nl, dan ziet u een lijst met tolken die passen bij de tolkopdracht. De lijst bestaat uit tolken die matchen op tolkmethode, situatie en eventueel aanvullende vaardigheden waarvan u aangeeft dat die van belang zijn bij de opdracht. Wat u invult bij de aanvraag wordt vergeleken met wat de tolk ingevuld heeft in zijn/haar profiel. Dat levert een lijst op met tolken die passen bij de opdracht. Vervolgens kijken we of de tolken aangegeven hebben op bepaalde dagen niet te werken, of al andere opdrachten in Tolkcontact ingepland hebben staan die overlappen met de aanvraag. De lijst met passende tolken die dan overblijft sorteren we op reisafstand tot de opdrachtlocatie en presenteren we aan u. U kunt vervolgens zelf kiezen welke van de tolken u wilt benaderen voor de opdracht.

Wilt u een tolkopdracht wijzigen of annuleren? Hier leest u meer over de regels.
Heeft u liever dat Tolkcontact een tolk voor u zoekt? Hier leest u hoe dat werkt.

Tolkprofielen
In mijn.tolkcontact.nl kunt u ook de profielen van alle gebarentolken en schrijftolken bekijken. U ziet dan welke vaardigheden en ervaring de tolk heeft. Wilt u een tolk vragen om voor u te tolken, dan kunt u hem of haar rechtstreeks benaderen.