Spoedsituaties

Een spoedsituatie kan ontstaan omdat de situatie zich onverwachts voordoet, maar ook als een tolk op het laatste moment afzegt (bijvoorbeeld door ziekte) en zelf geen vervanging kan regelen.

Is er een spoedsituatie waarbij je met spoed een tolk nodig hebt? Dan kun je zeven dagen per week, 24 uur per dag bij Tolkcontact terecht. Je kunt ons bellen of sms’en. Wij proberen dan zo snel mogelijk een tolk ter plaatse te krijgen.

SPOEDNUMMER: 06-30 80 47 15

Wat zijn spoedsituaties?

Onder spoedsituaties verstaan wij situaties die zich buiten onze openingstijden (tussen 17.00 en 9.00 uur, in het weekend en op feestdagen) voordoen en in een van de onderstaande categorieën vallen:

  • Medische situaties met spoed (zowel lichamelijke als psychische gezondheid, bijvoorbeeld: huisarts, crisisopvang (GGZ), ziekenhuis
  • Sterfgevallen, begrafenissen en crematies
  • Justitiële of politiesituaties met spoed
  • Examen (theorie of praktijk)
  • Sollicitatiegesprek
  • Arbeidsconflict, schorsing of een bijeenkomst met betrekking tot reorganisatie of faillissement van werkgever
Is jouw situatie geen spoedsituatie, maar heb je toch een tolk nodig buiten onze openingstijden? Dan kun je proberen om zelf een tolk te vinden via mijn.tolkcontact.nl. Je kunt zelf zoeken, een aanvraag op het prikbord plaatsen of het systeem voor je laten zoeken.