Spoedgevallen

Een spoedgeval kan ontstaan omdat de situatie zich onverwachts voordoet, maar ook als een tolk op het laatste moment afzegt (bijvoorbeeld door ziekte) en zelf geen vervanging kan regelen.

Is er een spoedgeval waarbij u met spoed een tolk nodig heeft? Dan kunt u zeven dagen per week, 24 uur per dag bij Tolkcontact terecht. U kunt ons bellen of sms’en. Wij proberen dan zo snel mogelijk een tolk ter plaatse te krijgen.

SPOEDNUMMER: 06-30 80 47 15

Wat zijn spoedgevallen?

Onder spoedgevallen verstaan wij situaties die zich buiten kantoortijd (tussen 17.00 en 9.00 uur, in het weekend en op feestdagen) voordoen en in een van de onderstaande categorieën vallen:

  • Medische situaties met spoed (zowel lichamelijke als psychische gezondheid, bijvoorbeeld: huisarts, ziekenhuis, crisisopvang (GGZ))
  • Sterfgevallen, begrafenissen en crematies
  • Justitiële of politiesituaties met spoed
  • Examen (theorie of praktijk; niet vallend onder onderwijsuren)

Is uw situatie geen spoedgeval, maar heeft u toch een tolk nodig buiten kantoortijden? Dan kunt u proberen om zelf een tolk te vinden via mijn.tolkcontact.nl. U kunt zelf zoeken of het systeem voor u laten zoeken.