Bemiddeling door Tolkcontact

Als u wilt dat wij een tolk voor u zoeken, dan kunt u de aanvraag zelf invoeren op onze website. U kunt ons ook mailen, sms'en of bellen. Wij gaan dan voor u op zoek naar een passende tolk.

U kunt uw aanvraag op ieder moment van de dag - ook buiten onze openingstijden - invoeren in mijn.tolkcontact.nl en ons vragen een tolk voor u te zoeken. Gaat het om een spoedsituatie bel of sms dan naar ons spoednummer. Voor spoedgevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar.


* let op: sinds 1 januari 2017 is Tolkmatch Direct vervangen door Tolkcontact tolk op afstand

Hoe kan ik Tolkcontact vragen een tolk voor mij te zoeken?

Als u wilt dat wij een tolk voor u zoeken, dan kunt u de aanvraag zelf invoeren op onze website mijn.tolkcontact.nl. U kunt ons ook mailen, sms'en of bellen. Wij gaan dan voor u op zoek naar een passende tolk.

Houdt Tolkcontact bij bemiddeling rekening met mijn wensen?

Bij het zoeken naar een passende tolk is het belangrijk dat de tolk past bij uw wensen. Allereerst is daarbij de tolkmethode van belang. De hoofdkeuze is de keuze tussen een gebarentolk of een schrijftolk. Daarbinnen zijn ook nog andere keuzemogelijkheden, zoals gebaren in de kleine ruimte of het projecteren van tekst op een groot scherm. Ook de tolksituatie is van belang. We zoeken een tolk die ervaring heeft met de tolksituatie. Daarnaast kunt u ook nog extra voorkeuren doorgeven die belangrijk zijn bij uw tolkaanvraag. Denk hierbij aan stemtolken (de tolk spreekt uit wat de tolkgebruiker gebaart), een duidelijk mondbeeld en tolken voor speciale doelgroepen. Met al deze wensen houden we zoveel mogelijk rekening bij het zoeken naar een tolk.

Hoe werkt de bemiddeling?

We matchen op tolkmethode, situatie en eventueel aanvullende vaardigheden waarvan u aangeeft dat die van belang zijn bij de opdracht. We kijken wat u invult bij de aanvraag en naar wat de tolk ingevuld heeft in zijn/haar profiel. Dat levert een lijst op met tolken die passen bij de opdracht. Vervolgens kijken we of de tolken aangegeven hebben op bepaalde dagen niet te werken, of al andere opdrachten in Tolkcontact ingepland hebben staan die overlappen met de aanvraag. De lijst met passende tolken die dan overblijft sorteren we op reisafstand tot de opdrachtlocatie en vervolgens benaderen we deze tolken. Op die manier proberen we de best passende tolk op een zo kort mogelijke reisafstand te vinden. Als wij een tolk gevonden hebben, dan sturen wij u een e-mail of sms met de naam en contactgegevens van de tolk.

Gaat de bemiddeling ook 's avonds door?

Een deel van de bemiddeling verloopt geautomatiseerd. Als de tolkaanvraag is ingevoerd in mijn.tolkcontact.nl (door uzelf als tolkgebruiker of door een medewerker van Tolkcontact), dan worden de tolken die passen bij de tolkaanvraag per e-mail of sms gevraagd of zij de opdracht aan kunnen nemen. De tolken worden tussen 8.00 en 22.00 uur per e-mail of sms benaderd voor deze opdrachten. Ook 's avonds, in het weekend en op feestdagen gaat de bemiddeling door.

Alle tolkaanvragen worden door ons bekeken, maar zeker 's avonds of in het weekend komt het voor dat er al een tolk gevonden is, voordat wij de aanvraag zien. Niet alle bemiddeling verloopt geautomatiseerd. Wij bellen ook naar tolken. Dat doen we bijvoorbeeld bij spoedaanvragen, speciale tolkaanvragen of tolkaanvragen waarbij nog weinig tijd over is.

Kan ik een tolkaanvraag wijzigen of annuleren?

Heeft u een tolkaanvraag gedaan in mijn.tolkcontact.nl en wilt u deze wijzigen? Dat is mogelijk. Als er nog geen tolk voor de opdracht is gevonden, kunt u voor wijzigingen contact opnemen met het team van Tolkcontact. Is er al een tolk gevonden voor de opdracht? Neemt u dan rechtstreeks contact op met de tolk.

Heeft u een tolkaanvraag gedaan, maar heeft u geen tolk meer nodig? Of heeft u zelf al een andere tolk gevonden? Dan kunt u de aanvraag annuleren via mijn.tolkcontact.nl. Als er al een tolk is gevonden voor uw opdracht, dan wordt deze automatisch op de hoogte gebracht. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de opdracht, kunt u deze niet meer in mijn.tolkcontact.nl annuleren. U dient uw annulering dan rechtstreeks aan de tolk door te geven, of aan Tolkcontact als er nog geen tolk is gevonden. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de opdracht, wordt de aangevraagde tolktijd van uw beschikbare tolkuren afgetrokken.

Wat als er geen tolk gevonden is?

Bij veel tolkaanvragen kan het intelligente systeem van mijn.tolkcontact.nl een tolk vinden. Alle tolkaanvragen worden bekeken door ons. Als het niet lukt om snel een tolk te vinden en de tijd begint te dringen, dan gaan wij actief voor u aan de slag. We bellen tolken om zo snel mogelijk een tolk te vinden. Dat doen we op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Buiten kantooruren (tussen 17.00 en 9.00 uur, in het weekend en op feestdagen) ontvangt u automatisch bericht als we geen tolk kunnen vinden. U kunt dan wel zelf nog proberen om tolken rechtstreeks te benaderen. Contactgegevens vindt u in de tolkprofielen. Alleen als het gaat om een spoedgeval, kunt u in dat geval contact opnemen met het spoednummer.