Zoeken in Tolkcontact

Terug naar boven

Tolkuren voor 2021 zijn toegekend

14 december 2020

De tolkuren voor privésituaties voor 2021 zijn weer toegekend, net als de werkuren voor mensen met een vast contract. Deze uren zijn al zichtbaar in mijn.tolkcontact.nl.

Net als elk jaar krijgen tolkgebruikers 30 uren voor de privésituatie, doofblinde tolkgebruikers krijgen er 168. Is er iets veranderd in je werk- of onderwijssituatie? Geef dit dan door aan het UWV. Denk je meer uren nodig te hebben voor 2020 of 2021? Vraag dan extra uren aan via het UWV.