Zoeken in Tolkcontact

Terug naar boven

Studenten ouder dan 30 ook recht op onderwijsvoorziening

14 december 2020

Goed nieuws: Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat de Wet overige OCW-subsidies (WOOS) aanpassen, zodat studenten ouder dan 30 jaar in de toekomst ook gebruik kunnen maken van onderwijsvoorzieningen door het UWV. Dat geldt dus ook voor de inzet van een schrijftolk of gebarentolk.

Studeer jij met een tolk of ben je van plan dat te gaan doen? Signo Ergo Sum heeft een handig overzicht met tips gemaakt over digitaal studeren met een tolk.